Aktuality

očkování proti chřipce

Od 27.9.2021 očkujeme proti chřipce vakcínou Vaxigrip tetra.

Na očkování není třeba se objednávat, můžete přijít rovnou, ideálně vždy poslední dvě ordinační hodiny.

Pokud plánujete současně očkování proti COVID-19, pak doporučujeme odstup minimálně 2 týdnů.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je nepovinné očkování proti chřipce hrazeno u následujících skupin pojištěnců  

- nad 65 let věku,

- po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

- kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

- pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

- pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

- pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

- pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

<< Zpět na předchozí stránku