Aktuality

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)                   500,-

Opakovaná prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)             300,-

Vyšetření k získání řidičského nebo zbrojního průkazu                     400,- (studenti 200,-)

Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let  100,-

Vypracování posudku o bolestném, zpráva pro pojišťovnu, administrativa   250,-

Cílené vyšetření pro samoplátce                                                        500,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace                                                   200,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání                                500,-

Potravinářský průkaz                                                                           200,- (studenti 100,-)

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN)                             100,-

Vypsání tiskopisu pro lázeňskou léčbu samoplátci                              300,-

Test okultního krvácení samoplátci (hrazeno od 50 let á 2 roky)           200,-

Komplexní vyšetření na vlastní žádost samoplátci                              800,-

Akutní ošetření samoplátci (cizinci bez dokladu z VZP o platnosti pojištění)   200,-

 

Odběry na vlastní žádost – v odběrových místech laboratoře MEDILA, přímá platba dle aktuálního ceníku

<< Zpět na předchozí stránku