Aktuality

Stěhování

Prosím pozor - od 6.12.2021 bude ordinace přestěhována do krásných prostor Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí 1a.

Ordinace se nachází v přízemí budovy po pravé straně hned po vchodu do areálu.

očkování proti chřipce

Od 27.9.2021 očkujeme proti chřipce vakcínou Vaxigrip tetra.

Na očkování není třeba se objednávat, můžete přijít rovnou, ideálně vždy poslední dvě ordinační hodiny.

Pokud plánujete současně očkování proti COVID-19, pak doporučujeme odstup minimálně 2 týdnů.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je nepovinné očkování proti chřipce hrazeno u následujících skupin pojištěnců  

- nad 65 let věku,

- po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

- kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

- pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

- pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

- pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

- pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

mateřská dovolená

Milí pacienti,

po dobu mateřské dovolené bude ordinovat MUDr. Eva Škrabalová.

Režim ordinace zůstává stejný. 

Děkuji za pochopení a budu se těšit brzy naviděnou.

MUDr. Eva Neumanová

Jak se preventivně chránit proti respirační nákaze

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

dodržovat základní hygienická pravidla

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku 

Koronavirus - aktuální informace

 

- Informace k očkování  https://neu-ordinace.cz/

- Infolinky

Bezplatná krizová linka JMK  800 129 921

Státní zdravotní ústav:  724 810 106,  725 191 367

Krajská hygienická stanice: 773 768 994

celostátní informační linka: 1212

- stránky ministerstva zdravotnictví, kde najdete aktuální informace https://koronavirus.mzcr.cz/

- registrace k očkování https://crs.uzis.cz/

 

 

novinky ve vystavování NESCHOPENKY

Od 1.1.2020 probíhá vystavení pracovní neschopnosti (PN) pouze elektronicky.

Nadále nebude možno delegovat vystavení PN na registrujícího praktického lékaře.

Povinnost vystavit PN  má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař v nemocnici, atd., vyjímkou je lékařská pohotovostní služba a RZP).

Povinen vést pracovní nechopnost je ten lékař, který pacienta pro daná onemocnění léčí, určuje termíny kontrol, atd.

Praktický lékař nesmí vystavit a vést PN v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.

Pokud jste bylo odesláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze pro vystavení PN, nemůžeme Vám vyhovět.

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)                   500,-

Opakovaná prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)             300,-

Vyšetření k získání řidičského nebo zbrojního průkazu                     400,- (studenti 200,-)

Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let  100,-

Vypracování posudku o bolestném, zpráva pro pojišťovnu, administrativa   250,-

Cílené vyšetření pro samoplátce                                                        500,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace                                                   200,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání                                500,-

Potravinářský průkaz                                                                           200,- (studenti 100,-)

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN)                             100,-

Vypsání tiskopisu pro lázeňskou léčbu samoplátci                              300,-

Test okultního krvácení samoplátci (hrazeno od 50 let á 2 roky)           200,-

Komplexní vyšetření na vlastní žádost samoplátci                              800,-

Akutní ošetření samoplátci (cizinci bez dokladu z VZP o platnosti pojištění)   200,-

 

Odběry na vlastní žádost – v odběrových místech laboratoře MEDILA, přímá platba dle aktuálního ceníku