Aktuality

očkování proti chřipce 2022

Poslední týden v září začneme očkovat proti chřipce.

Na očkování přijďte bez objednání kterýkoliv den, nejlépe během posledních 2 hodin ordinační doby.

mateřská dovolená

Milí pacienti,

po dobu mateřské dovolené budeme ordinovat spolu s kolegyněmi MUDr. Evou Škrabalovou a MUDr. Annou Vykopalovou.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Eva Neumanová

Jak se preventivně chránit proti respirační nákaze

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

dodržovat základní hygienická pravidla

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku 

novinky ve vystavování NESCHOPENKY

Od 1.1.2020 probíhá vystavení pracovní neschopnosti (PN) pouze elektronicky.

Nadále nebude možno delegovat vystavení PN na registrujícího praktického lékaře.

Povinnost vystavit PN  má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař v nemocnici, atd., vyjímkou je lékařská pohotovostní služba a RZP).

Povinen vést pracovní nechopnost je ten lékař, který pacienta pro daná onemocnění léčí, určuje termíny kontrol, atd.

Praktický lékař nesmí vystavit a vést PN v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.

Pokud jste bylo odesláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze pro vystavení PN, nemůžeme Vám vyhovět.

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)                   500,-

Opakovaná prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel)             300,-

Vyšetření k získání řidičského nebo zbrojního průkazu                     400,- (studenti 200,-)

Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let  100,-

Vypracování posudku o bolestném, zpráva pro pojišťovnu, administrativa   250,-

Cílené vyšetření pro samoplátce                                                        500,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace                                                   200,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání                                500,-

Potravinářský průkaz                                                                           200,- (studenti 100,-)

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN)                             100,-

Vypsání tiskopisu pro lázeňskou léčbu samoplátci                              300,-

Test okultního krvácení samoplátci (hrazeno od 50 let á 2 roky)           200,-

Komplexní vyšetření na vlastní žádost samoplátci                              800,-

Akutní ošetření samoplátci (cizinci bez dokladu z VZP o platnosti pojištění)   200,-

 

Odběry na vlastní žádost – v odběrových místech laboratoře MEDILA, přímá platba dle aktuálního ceníku